fbpx
Vispārīgie nosacījumi2020-10-27T15:06:31+00:00

Vispārīgie nosacījumi

Šie “European Foods” OÜ, reģistrācijas numurs 12548039, (turpmāk tekstā – ICONFIT) pirkšanas un pārdošanas nosacījumi (turpmāk tekstā – nosacījumi) attiecas uz visām privātpersonām (turpmāk – Pircējs), kuras iegādājas preces vai pasūta pakalpojumus ar e-veikala ICONFIT starpniecību (turpmāk tekstā – e-veikals).

Veicot maksājumu ar šīs mājaslapas starpniecību, Pircējs apstiprina, ka piekrīt šiem Vispārīgajiem nosacījumiem.

ICONFIT patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma grozīt vai papildināt šos nosacījumus un cenrādi. Par grozījumiem un papildinājumiem tiks paziņots vietnē www.iconfit.eu, un tie stājas spēkā no publicēšanas brīža.

Visi Pircēja personas dati, kas kļuvuši zināmi ICONFIT e-veikala apmeklēšanas un pirkuma veikšanas laikā, ir konfidenciāli. Ievadot datus e-veikalā, Pircējs piešķir tiesības vākt un apstrādāt Pircēja personas datus (uzņēmuma nosaukumu, vārdu, kontakttālruņa numuru, piegādes un/vai reģistrācijas adresi, e-pasta adresi utt.), kā arī nodot Pircēja personas datus personai, kas veic preču piegādi. Turklāt Pircējs apstiprina, ka ICONFIT drīkst 24 stundu laikā pēc pasūtījuma veikšanas publiskot savā mājaslapā pasūtītāja vārdu un pasūtīto preču nosaukumus, lai informētu citus klientus par nesen veiktajiem darījumiem. Šifrētais datu sakaru kanāls ar Maksājumu centru nodrošina Pircēja personas datu un bankas rekvizītu drošību, ICONFIT šai informācijai piekļuves nav.

ICONFIT ir tiesības izmantot Pircēja piegādes un/vai reģistrācijas adresi un e-pastu reklāmas un citas informācijas nosūtīšanai par saviem produktiem un pakalpojumiem ne biežāk kā vienu reizi mēnesī. Pircējs var no šāda veida e-pastiem atteikties, uzklikšķinot uz attiecīgās saites saņemtajā e-pastā.

Papildus šiem nosacījumiem tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties preces e-veikalā, regulē Igaunijas Republikā spēkā esošais Saistību tiesību likums (turpmāk – STL), Patērētāju tiesību aizsardzības likums (turpmāk – PTAL) un citi tiesību akti.

E-veikalā veiktā pasūtījuma noformēšanas process

Pircējs pievieno vēlamos produktus pirkumu grozam.

Lai noformētu pasūtījumu, Pircējam pirkumu groza lapā jāuzklikšķina uz pogas “Veikt maksājumu” vai arī uz pogas, kas ļauj apskatīt groza saturu.

Pircējs pārbauda savus datus (vārdu, e-pastu un mobilā tālruņa numuru), izvēlas preču saņemšanai piemērotu Omniva pakomātu (izvēloties piegādi ar kurjeru, ievada piegādes adresi), maksāšanai izvēlas piemērotu internetbanku vai maksāšanu ar karti, kā arī pārbauda pirkuma summu.

Pārbaudījis datu pareizību, Pircējs lapas apakšdaļā atzīmē ar ķeksīti “Piekrītu pārdevēja nosacījumiem” un nospiež pogu “Maksāt”.

Preču piegāde

Pircējs var izvēlēties preču piegādes veidu. ICONFIT piedāvā šādas piegādes iespējas:

–       Omniva un SmartPOST pakomāti visā Igaunijā (Bez maksas, ja pasūtījuma summa ir vismaz 40€. Mazāku pasūtījumu gadījumā piegādes cena – 4,90€);

–       Ar kurjeru visā Igaunijā (Bez maksas, ja pasūtījuma summa ir vismaz 60€. Mazāku pasūtījumu gadījumā piegādes cena – 7€).

ICONFIT pieņem maksājumus tikai eiro (EUR) valūtā un norēķiniem par precēm piedāvā šādas iespējas:

–       internetbanku saites ar Maksājumu centra starpniecību un kredītkartes.

Pircēja e-veikalā veiktā pasūtījuma izpilde tiek uzsākta darba dienās no plkst. 09:00-17:00 tūlīt pēc maksājuma saņemšanas.

Mēs garantējam preču izsūtīšanu 2 darba dienu laikā. Taču parasti visus pasūtījumus, kas iesniegti darba dienā pirms pulksten 13.30, mēs izsūtām tajā pašā dienā. Maksimālais piegādes laiks ir 3 darba dienas.

Atkāpšanās no pārdošanas līguma un preču atgriešana

ICONFIT ir tiesības bez jebkādām sankcijām atkāpties no pārdošanas līguma, kas noslēgts ar e-veikala starpniecību, un nesniegt pakalpojumu vai neizsniegt pasūtītās preces šādos gadījumos:

–       Prece ir izpārdota un neatrodas noliktavā;

–       Preces cena vai īpašības nav pareizi norādītas e-veikala sistēmas kļūdas dēļ.

Ja ICONFIT nespēj izpildīt e-veikalā iesniegto pasūtījumu, tad Pircējs tiek par to informēts 2 darba dienu laikā, izmantojot pasūtījumā norādīto kontakttālruni vai e-pasta adresi. Pircēja veiktā priekšapmaksa tiek atmaksāta 3 darba dienu laikā, ja vien ar Pircēju nav panākta cita vienošanās.

Ja prece neatbilst prasībām vai tai ir trūkumi, tad Pircējam ir tiesības prasīt, lai ICONFIT to aizstāj ar preci, kas atbilst prasībām un/vai kurai nav trūkumu, vai arī atkāpties no pirkuma līguma, atgriežot neatbilstošās preces uz ICONFIT rēķina. Iegādātās preces nevar atgriezt, ja tās ir gatavotas, ņemot vērā Pircēja personiskās vajadzības, un saskaņā ar Pircēja norādījumiem.

ICONFIT neatbild par preces defektiem, kas radušies:

–       lietojot preci neatbilstoši instrukcijai un/vai ieteikumiem;

–       glabājot preci neatbilstoši instrukcijai un/vai ieteikumiem;

–       bojājumu dēļ, kurus Pircējs nodarījis tīši vai netīši.

Pārdodot preci patērētājam, attiecībā uz atkāpšanos no pārdošanas līguma un prasībām neatbilstošas preces atgriešanu tiek piemēroti Saistību tiesību likuma panti. Uz pārtikas produktiem neattiecas tiesības atkāpties no pārdošanas līguma 14 dienu laikā pārtikas higiēnas dēļ, un ICONFIT nevar no jauna pārdot preces, kuras ir atgrieztas.

ICONFIT pieņem atkāpšanos no pārdošanas līguma tikai gadījumos, ja par preci iesniegtā informācija nav bijusi pareiza vai arī klientam ir nosūtīta prece, kas neatbilst pasūtījumam. Pircējam 3 darba dienu laikā pēc preces saņemšanas jānosūta brīvas formas pieteikums uz ICONFIT e-pasta adresi info@iconfit.eu. Pieteikumā ir jānorāda informācija par preci, kuru Pircējs vēlas atgriezt, atgriešanas iemesls un pasūtījuma numurs.

Prasībām neatbilstošas preces atgriešanas gadījumā par preci samaksātā summa kopā ar piegādes izdevumiem, kas saistīti ar preces atgriešanu, tiek atmaksāta uz Pircēja bankas kontu (uz to pašu, no kura tika veikta samaksa par pasūtījumu) vēlākais 5 dienu laikā, skaitot no brīža, kad saņemts paziņojums par atkāpšanos no pasūtījuma ar nosacījumu, ka ICONFIT ir saņēmis atgrieztās preces.

Ja pēc preces atgriešanas, veicot preces stāvokļa pārbaudi, ICONFIT atklāj, ka atgrieztā prece ir tikusi lietota vai tās stāvoklis ir pasliktinājies, tad Pircējam ir jāatlīdzina preces vērtības samazinājums. ICONFIT var iesniegt atbilstošu prasību 30 dienu laikā no preces atgriešanas dienas, un Pircējam ir pienākums kompensēt preces vērtības samazinājumu.

Ja Pircējs nepiekrīt paziņojumā par ieskaitu norādītajam vērtības samazinājumam, tad Pircējam ir tiesības preces vērtības samazinājuma noteikšanā iesaistīt neatkarīgo ekspertu. Ar ekspertīzi saistītie izdevumi tiek sadalīti uz pusēm starp Pircēju un ICONFIT, izņemot gadījumā, ja vienas puses viedoklis ir acīmredzami nepamatots. Šādā gadījumā ar ekspertīzi saistītos izdevumus sedz tā puse, kuras nostāja izrādījās acīmredzami nepamatota.

Kredītkartes maksājumu gadījumā atmaksa tiek veikta tikai uz to pašu karti, no kuras tika veikts maksājums.

Atbildība

ICONFIT atbild Pircēja priekšā un Pircējs atbild ICONFIT priekšā par otrai pusei nodarītajiem zaudējumiem šo nosacījumu pārkāpšanas dēļ Igaunijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apmērā.

ICONFIT ir personas datu pārzinis, ICONFIT nosūta maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus apstrādātājam “Maksekeskus” AS.

Strīdi, kas radušies starp ICONFIT un Pircēju saistībā ar preču iegādi e-veikalā, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, Pircējam ir tiesības vērsties Harju apriņķa tiesā vai arī ar Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldes starpniecību iesniegt sūdzību Patērētāju sūdzību komisijai. Vēršanās pie Patērētāju sūdzību komisijas Pircējam ir bez maksas, darījuma vērtībai ir jābūt lielākai par 20 eiro. Pircējs sūdzību var iesniegt pats vai ar pārstāvja starpniecību. Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldes kontaktinformācija ir norādīta pārvaldes tīmekļa vietnē; lai risinātu problēmas, kas radušās Eiropas Savienības dalībvalstīs, var vērsties Eiropas Patērētāju informēšanas centrā.