Pāriet uz saturu

Vispārīgie un privātuma noteikumi un nosacījumi

Vispārīgie un privātuma noteikumi un nosacījumi

Šie European Foods OÜ, reģistrācijas kods 12548039, (turpmāk tekstā - ICONFIT) pirkšanas un pārdošanas noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā - noteikumi un nosacījumi) attiecas uz visām privātpersonām (turpmāk tekstā - Pircējs), kas iegādājas preces vai pasūta pakalpojumus ICONFIT interneta veikalā (turpmāk tekstā - interneta veikals).

Apmaksājot pasūtījumu šajā lapā, Pircējs apliecina, ka piekrīt šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem.

ICONFIT ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai papildināt nosacījumus un cenrādi. Par minētajām izmaiņām un papildinājumiem tiks paziņots tīmekļa vietnē www.iconfit.lv, un tās stāsies spēkā publicēšanas brīdī.

Visi Pircēja personas dati, kas kļuvuši zināmi, apmeklējot ICONFIT interneta veikalu un veicot pirkumus, ir konfidenciāli. Ievadot datus interneta veikalā, Pircējs dod tiesības vākt un apstrādāt Pircēja personas datus (uzņēmuma nosaukums, vārds, uzvārds, kontakttālrunis, preču piegādes un/vai norēķinu adrese, e-pasta adrese u.c.) un nodot Pircēja personas datus piegādes uzņēmumam, kas veic preču piegādi (piemēram, DPD, Itella, Omniva u.c.). Šifrēts datu saziņas kanāls ar Maksekeskus AS / MakeCommerce nodrošina Pircēja personas datu un bankas datu drošību.

ICONFIT ir tiesības izmantot Pircēja e-pasta adresi reklāmas un citu jaunumu un akciju nosūtīšanai pa e-pastu, ja pircējs tam ir piekritis tīmekļa vietnē. Pircējs var atteikties no e-pastiem, noklikšķinot uz attiecīgās atteikuma saites saņemtajā e-pastā.

Papildus šiem noteikumiem un nosacījumiem tiesiskās attiecības, kas izriet no preču iegādes interneta veikalā, regulē Saistību tiesību likums (turpmāk tekstā - STL), Patērētāju tiesību aizsardzības likums (turpmāk tekstā PTAL) un citi Igaunijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

Interneta veikala pasūtījuma izpildes process

Pircējs pievieno vēlamos produktus iepirkumu grozam. Pircējs nospiež pogu "Apmaksa" iepirkumu groza lapā vai informācijas pogu, kurā redzams iepirkumu groza saturs, lai pabeigtu pasūtījumu. Pircējs pārbauda savus datus (vārdu, e-pasta adresi, adresi un mobilā tālruņa numuru), izvēlas piegādes veidu, izvēlas atbilstošu internetbankas vai kartes maksājumu apmaksai un pārbauda pirkuma summu.

Pārliecinājies, ka dati ir pareizi, pircējs lapas apakšā atzīmē lodziņu "Esmu izlasījis un piekrītu pārdevēja vispārīgajiem un privātuma nosacījumiem" un nospiež pogu "Maksājums".

Preču piegāde

Pircējs var izvēlēties preču piegādes veidu. Piegādes iespējas un cenas ir aprakstītas lapā "Piegāde", kas ir pieejama augšējā izvēlnē.

ICONFIT pieņem maksājumus tikai eiro (EUR) un piedāvā šādas preču apmaksas iespējas:

- tiešais maksājums, izmantojot Maksekeskus banku saites (Swedbank, SEB, Citadele, Luminor un maksājumus ar karti);

Pircēja interneta veikalā iepriekš apmaksāti pasūtījumi tiek apstrādāti no to saņemšanas brīža darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00.

Mēs garantējam, ka preces tiks nosūtītas ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā. Tomēr parasti visus pasūtījumus, kas ir veikti līdz plkst. 13:00 darba dienās, mēs nosūtam tajā pašā dienā.

Atteikšanās no pirkuma līguma un preču atgriešana

ICONFIT ir tiesības atkāpties no pārdošanas līguma, kas noslēgts interneta veikalā, bez sankcijām un nesniegt pakalpojumu vai nepiegādāt pasūtītās preces šādos gadījumos:

- preces nav noliktavā

- interneta veikala sistēmas kļūdas dēļ interneta veikalā ir nepareizi norādīta preces cena vai īpašības.

Ja ICONFIT nespēj izpildīt interneta veikalā veikto pasūtījumu, pircējs par to tiks informēts 2 darba dienu laikā, izmantojot pasūtījuma iesniegšanas brīdī norādīto kontakttālruni vai e-pasta adresi. Pircēja samaksātais avansa maksājums tiks atgriezts 3 darba dienu laikā, ja vien ar pircēju nav panākta cita vienošanās.

Ja prece neatbilst prasībām vai ir ar defektiem, Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai ICONFIT aizstāj preci ar citu, kas atbilst prasībām un/vai ir bez defektiem, vai atteikties no pirkuma līguma un atgriezt neatbilstošo preci uz ICONFIT rēķina. Iegādātās preces nevar atdot atpakaļ, ja tās ir izgatavotas, ņemot vērā Pircēja personīgās vajadzības un saskaņā ar Pircēja iesniegtajiem nosacījumiem.

ICONFIT nav atbildīga par radušos preču defektiem šādos gadījumos:

- lietošanas dēļ, kas neatbilst instrukcijām un/vai ieteikumiem;

- sakarā ar Pircēja veiktu glabāšanu, kas neatbilst instrukcijām un/vai ieteikumiem;

- Pircēja tīši vai netīši radītu bojājumu dēļ;

Patērētāju pārdošanas gadījumā uz atteikšanos no pirkuma līguma un neatbilstoša produkta atgriešanu attiecas attiecīgie Saistību tiesību likuma noteikumi. Tiesības atteikties no pārdošanas līguma 14 dienu laikā pārtikas higiēnas apsvērumu dēļ neattiecas uz pārtikas produktu, un ICONFIT nevar atkārtoti laist atpakaļ atdoto produktu pārdošanā.

ICONFIT piekrīt atkāpties no pārdošanas līguma tikai tad, ja par preci sniegtā informācija nav bijusi pareiza vai klientam ir nosūtītas preces, kas neatbilst pasūtījumam. Pircējam 3 darba dienu laikā pēc preču saņemšanas jānosūta brīvas formas iesniegums uz ICONFIT e-pasta adresi latvija@iconfit.eu. Brīvās formas pieteikumā jānorāda informācija par atgrieztajām precēm, atgriešanas iemesls un pasūtījuma numurs.

Neatbilstošu preču atgriešanas gadījumā par preci samaksātā summa kopā ar atgriešanas transporta izmaksām tiks pārskaitīta uz Pircēja bankas kontu (to pašu, no kura sākotnēji tika apmaksāts pasūtījums) ne vēlāk kā 5 dienu laikā no paziņojuma par atteikšanos no pasūtījuma saņemšanas, ja atgrieztā prece ir sasniegusi ICONFIT.

Ja pēc preču atgriešanas ICONFIT veiktās preču stāvokļa pārbaudes rezultātā ir kļuvis skaidrs, ka atgriežamās preces ir lietotas vai to stāvoklis ir pasliktinājies, Pircējam ir jākompensē preces vērtības samazinājums. ICONFIT par to var iesniegt pretenziju 30 dienu laikā pēc preces atgriešanas, un Pircējam ir pienākums kompensēt preces vērtības samazinājumu.

Ja Pircējs nepiekrīt kompensācijas paziņojumā norādītajam vērtības samazinājumam, Pircējam ir tiesības piesaistīt neatkarīgu ekspertu, lai noteiktu preces vērtības samazinājumu. Ar ekspertīzi saistītās izmaksas tiek sadalītas uz pusēm starp Pircēju un ICONFIT, izņemot gadījumus, kad vienas puses nostāja izrādās acīmredzami nepamatota. Šādā gadījumā ar ekspertīzi saistītās izmaksas sedz tā puse, kuras nostāja bija acīmredzami nepamatota.

Attiecībā uz maksājumiem ar karti atmaksa tiks veikta tikai uz to pašu karti, no kuras tika veikts maksājums.

Atbildība

ICONFIT ir atbildīgs pret Pircēju, un Pircējs ir atbildīgs pret ICONFIT par zaudējumiem, kas nodarīti otrai pusei šo noteikumu un nosacījumu pārkāpuma rezultātā Igaunijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apmērā.

ICONFIT ir atbildīgais personas datu apstrādātājs, ICONFIT nodod maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS / MakeCommerce.

Strīdi, kas rodas starp ICONFIT un Pircēju produktu iegādes laikā, tiks risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, Pircējam ir tiesības vērsties Harju apgabaltiesā savu tiesību aizsardzībai vai iesniegt sūdzību Patērētāju sūdzību komisijai ar Patērētāju tiesību aizsardzības padomes starpniecību. Saziņa ar komisiju patērētājam ir bez maksas, un darījuma vērtībai jābūt lielākai par 20 eiro. Patērētājs var iesniegt sūdzību pats vai ar pārstāvja starpniecību. Patērētāju tiesību aizsardzības komisijas informācija ir sniegta Patērētāju tiesību aizsardzības padomes tīmekļa vietnē, lai risinātu Eiropas Savienības dalībvalstīs radušās problēmas, sazinieties ar Eiropas Savienības Patērētāju konsultāciju centru.

Privātuma politika

  1. Vispārīgi noteikumi 1.1. Šī privātuma politika reglamentē personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas principus. Personas datus vāc, apstrādā un uzglabā personas datu pārzinis European Foods OÜ (turpmāk tekstā - datu apstrādātājs). 1.2. Datu subjekts privātuma politikas izpratnē ir klients vai cita fiziska persona, kuras personas datus apstrādā datu apstrādātājs. 1.3. Klients privātuma politikas izpratnē ir jebkura persona, kas iegādājas preces vai pakalpojumus datu apstrādātāja tīmekļa vietnē. 1.4. Datu apstrādātājs ievēro tiesību aktos noteiktos datu apstrādes principus, cita starpā datu apstrādātājs personas datus apstrādā likumīgi, godprātīgi un droši. 1.5. Datu apstrādātājs spēj apliecināt, ka personas dati ir apstrādāti saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem.
  2. Personas datu vākšana, apstrāde un uzglabāšana 2.1. Personas dati, kurus datu apstrādātājs vāc, apstrādā un glabā, tiek vākti elektroniski, galvenokārt izmantojot tīmekļa vietni un e-pastu. 2.2. Datu subjekts, daloties ar saviem personas datiem, datu apstrādātājam dod tiesības vākt, organizēt, izmantot un pārvaldīt personas datus privātuma politikā noteiktajiem mērķiem, kurus datu subjekts tieši vai netieši izpauž datu apstrādātājam, iegādājoties preces vai pakalpojumus tīmekļa vietnē. 2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai viņa sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Apzināti nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par privātuma politikas pārkāpumu. 2.4. Datu subjekta pienākums ir nekavējoties paziņot datu apstrādātājam par sniegto datu izmaiņām. 2.4. Datu apstrādātājs nav atbildīgs par datu subjektam vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, ko datu subjekts radījis, sniedzot nepatiesu informāciju.

  1. Klientu personas datu apstrāde 3.1. Datu apstrādātājs var apstrādāt šādus datu subjekta personas datus: 3.1.1. Vārds un uzvārds; 3.1.2. Tālruņa numurs; 3.1.3. E-pasta adrese; 3.1.4. Piegādes adrese; 3.2. Papildus iepriekš minētajiem datiem datu apstrādātājam ir tiesības vākt datus par klientu, kas ir pieejami publiskos reģistros. 3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās regulas par personas datu aizsardzību 6. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunkts: a) datu subjekts ir devis piekrišanu apstrādāt viņa personas datus vienā vai vairākos konkrētos nolūkos; b) personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kas noslēgts ar datu subjekta līdzdalību, vai lai veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas saskaņā ar datu subjekta pieprasījumu; c) personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu datu pārziņa juridisko pienākumu; f) personas datu apstrāde ir nepieciešama datu pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu gadījumā, ja vien šādas intereses nav svarīgākas par datu subjekta interesēm vai pamattiesībām un pamatbrīvībām, kuru dēļ personas dati ir jāaizsargā, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns. 3.4. Personas datu apstrāde saskaņā ar apstrādes nolūku: 3.4.1. Apstrādes mērķis - drošība un drošums Maksimālais personas datu glabāšanas termiņš - atbilstoši likumā noteiktajiem termiņiem. 3.4.2. Personas datu apstrādes mērķis - drošība un drošums. Apstrādes mērķis - pasūtījumu apstrāde Maksimālais personas datu glabāšanas termiņš - 10 gadi. 3.4.3. Apstrādes mērķis - interneta veikala pakalpojumu darbības nodrošināšana. Maksimālais personas datu glabāšanas termiņš - 10 gadi. 3.4.4. 3.4.3. Apstrādes mērķis - klientu pārvaldības Personas datu maksimālais glabāšanas laiks - 10 gadi. 3.4.5. 3.4.5. Apstrādes mērķis - finanšu darbība, grāmatvedība Personas datu maksimālais glabāšanas termiņš - saskaņā ar likumā noteiktajiem termiņiem. 3.4.6. Personas datu glabāšana - saskaņā ar likumā noteiktajiem termiņiem. 3.4.3. Apstrādes mērķis - mārketings Maksimālais personas datu glabāšanas termiņš - 10 gadi. 3.5. Datu apstrādātājam ir tiesības nodot klientu personas datus trešajām personām, piemēram, pilnvarotajiem datu apstrādātājiem, grāmatvežiem, transporta un kurjeru uzņēmumiem, uzņēmumiem, kas sniedz pārsūtīšanas pakalpojumus. Datu apstrādātājs ir atbildīgais personas datu apstrādātājs. Datu apstrādātājs nodod maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS. 3.6. Apstrādājot un uzglabājot datu subjekta personas datus, datu apstrādātājs īsteno organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, grozīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi. 3.7. Datu apstrādātājs glabā datu subjektu datus atkarībā no apstrādes mērķa, bet ne ilgāk kā 10 gadus.

  1. Datu subjekta tiesības 4.1. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un iepazīties ar tiem. 4.2. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi. 4.3. Datu subjektam ir tiesības papildināt vai labot neprecīzus datus. 4.4. Ja datu apstrādātājs apstrādā datu subjekta personas datus, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu. 4.5. Lai īstenotu savas tiesības, datu subjekts var sazināties ar interneta veikala klientu atbalsta dienestu, rakstot uz latvija@iconfit.eu. 4.6. Datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijai, lai aizsargātu savas tiesības.
  2. Noslēguma noteikumi 5.1. Šie datu aizsardzības nosacījumi ir izstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību, apstrādājot personas datus, un šādu datu brīvu apriti un par Direktīvas 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) atcelšanu, Igaunijas Republikas personas datu aizsardzības likumu un Igaunijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem. 5.2. Datu apstrādātājam ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt datu aizsardzības nosacījumus, paziņojot datu subjektiem par izmaiņām tīmekļa vietnē iconfit.eu.